Documenten en Certificaten


Gezien de lange levensduur van uw investering, wilt u er zeker van zijn dat alle apparatuur op uw dak goed zal presteren en veilig zal werken.
Hieronder vindt u enkele van de meest voorkomende testnormen en certificeringen voor zonnepanelen waarop u moet letten wanneer u zonnepanelen vergelijkt:

Solarday Garantie

Solarday fotovoltaïsche modules garantie.

Verklaring over Moderne Slavernij

Solarday heeft stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat slavernij en mensenhandel niet plaatsvinden in onze bevoorradingsketens of in enig onderdeel van onze activiteiten.

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Deze algemene verkoopsvoorwaarden beheersen elke verkoopovereenkomst tussen de Verkoper en de Koper en elke wijziging of afwijking ervan moet schriftelijk worden overeengekomen.

Gebruiks- en montagehandleiding fotovoltaïsche modules

Deze handleiding bevat de belangrijkste informatie met betrekking tot de veiligheid, de montage en de gebruikswijze waarvan men zich bewust moet zijn vóór het gebruik van de Solarday-modules.

Certificaten op aanvraag verkrijgbaar